kwaliteit

Kwaliteit

Bij Bekopak leveren we producten van hoge kwaliteit zodat uw product nog beter tot zijn recht komt.

“Kwaliteit is de mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker.”

Managers van bedrijven spreken steeds vaker over kwaliteit. ‘De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.’ Maar wat is kwaliteit? Alhoewel kwaliteit enige tijd geleden vooral gericht was op het te leveren product, is het in de afgelopen decennia steeds breder getrokken. Het gaat nu ook om zaken als een goede verhouding tussen product en prijs, de mate waarin het product tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van de klant en de service die de organisatie daarbij levert.

Centraal bij het streven naar kwaliteit staat een continue uitwisseling tussen de klant en Bekopak. Oftewel een helder beeld wat klanten willen enerzijds en een voortdurende verbetering van de organisatie om aan die klantwensen tegemoet te kunnen komen anderzijds.

Bekopak is continue bezig met meten, analyseren en verbeteren!