Materialen

Materialen

Mogelijkheden

Bekopak zal te allen tijde de mogelijkheden bekijken in samenspraak met  de afnemers om de product- verpakkingscombinaties met de laagste milieu-impact te zoeken in de betreffende keten.

Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie op het gebied van verpakkingen in de Retail is er een uitvoerig onafhankelijk onderzoek opgezet door KIVD en onder andere een grote telerorganisatie waarvan Bekopak ook toeleverancier is. Hierbij zijn alle mogelijke materialen beoordeeld op kwaliteit, toepasbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De keuze voor een recyclebare oplossing is in lijn met het advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Karton

Papier en karton worden meestal gemaakt van houtvezels. Deze zijn afkomstig uit hout en oud papier. Papier en karton zijn dus natuurproducten die ook nog eens goed recyclebaar zijn. Papier en karton zijn klaar voor een circulaire economie.

Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 op neemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En zijn zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oud papier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oud papier en -karton . 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt .

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen zoals:

 • Het verminderen van de afvalberg
 • Duurzame inzet van gebruikte materialen
 • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
 • Reductie energie- en waterverbruik
 • Verlaging van CO2-uitstoot
 • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

rPET kwaliteiten

Uit bovenstaand benoemde onderzoek is gebleken dat rPET verpakkingen 70-80% minder CO2 uitstoot hebben dan conventionele PET verpakkingen, waarmee een enorme/impactvolle stap wordt gemaakt in verduurzaming.

Bekopak heeft daarom ook de mogelijkheid om verpakkingen te gaan uitvoeren in volledig rPet (recycled PET) dus 100 % rPET materiaal.

rPet is een beproefd product in de verpakkingsindustrie en is hard op weg om de nieuwe standaard te worden in een geheel nieuwe generatie van duurzame verpakkingen.

 • Stevig, mooi afgewerkt product van hoge kwaliteit
 • Groeiende beschikbaarheid van grondstoffen en snelle technologische ontwikkeling
 • Recyclebaar en duurzaam materiaal

Positieve uitstraling

 • rPET is een werkbaar, duurzaam materiaal
 • rPET wordt aanbevolen door gerenommeerde merken in levensmiddelenindustrie, retail
 • Steeds meer afnemers en consumenten erkennen rPET
 • rPET is een milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal op de markt